Denktank

KANSEN ZIEN

De denktank is verantwoordelijk voor innovatie binnen Enactus Utrecht. Het creatieve team kijkt in de wereld om zich heen en ziet maar één ding: kansen. Kansen om succesvolle sociale ondernemingen op te zetten.

ACTIE ONDERNEMEN

De denktank zien kan kansen, maar belangrijker nog: zet deze om in actie. Dit doen zij op de verschillende manieren:

  • Uitwerken van nieuwe business concepten en het uitvoeren van pilots.
  • Nadenken over nieuwe ideeën voor sociale ondernemingen, waarbij ingespeeld kan worden op sociale en duurzame behoeften in de omgeving van Utrecht.
  • Innovatieve ideeën voor Enactus Utrecht als geheel

vOORUITGANG MOGELIJK MAKEN

De denktank draagt bij aan het behalen van de doelen van alle teams en Enactus Utrecht.

IMG_7732