PRIVACY STATEMENT

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STICHTING ENACTUS UTRECHT  

Stichting Enactus Utrecht  – Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht – verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

VAN WIE EN HOE LANG VERWERKT STICHTING Enactus Utrecht  PERSOONSGEGEVENS?

1.       Sollicitanten. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van Enactus Utrecht  en die een contactformulier hebben ingevuld. Gegevens worden met expliciete goedkeuring van de AVG wet,  opgeslagen in een beveiligde omgeving voor een tijdsperiode van maximaal vier weken.

2.       Leden. Gegevens worden met goedkeuring van de AVG wet, opgeslagen in een beveiligde omgeving tot het beëindigen van de ondertekende vrijwilligersovereenkomst.

3.       Alumni. Gegevens worden met expliciete goedkeuring opgeslagen in een beveiligde omgeving, zolang deze goedkeuring stand houdt.

4.       Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeenten en leveranciers werken.

 

EN MET WELK DOEL?

We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor organisatorische doeleinden. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, gemeenten, fondsen en andere belanghebbenden zou Enactus Utrecht  haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, e-mailadressen en telefoonnummers om contact te onderhouden met betrokkenen over projecten en over zaken die te maken hebben met betalingen en administratie.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Enactus Utrecht  heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van Enactus Utrecht  te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Daar waar noodzakelijk vragen wij toestemming om je te informeren. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dat kun je te allen tijde aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken of door te mailen naar hr@enactusutrecht.nl.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang: we kunnen zo bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit.

WIE IS HIER BINNEN Enactus Utrecht  VERANTWOORDELIJK VOOR?

De HR-manager.

WIE KAN MIJN PERSOONSGEGEVENS INZIEN?

De huidige bestuursleden van Enactus Utrecht

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET ANDERE ORGANISATIES?

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben.

KAN IK CONTROLEREN WELKE INFORMATIE Enactus Utrecht  OVER MIJ BEWAART?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Enactus Utrecht over jou bewaart, kun je contact met ons opnemen via hr@enactusutrecht.nl.

KAN IK INFORMATIE LATEN AANPASSEN?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via hr@enactusutrecht.nl. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste naam, e-mailadres en telefoonnummer echter noodzakelijk.

KAN IK ME UITSCHRIJVEN OF MIJN GEGEVENS LATEN VERWIJDEREN?

Ja, dat kan. Wie mails krijgt over evenementen van Enactus Utrecht  of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd morgen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar hr@enactusutrecht.nl.

WAT ZIJN MIJN OVERIGE RECHTEN?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via hr@enactusutrecht.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens door ons worden verwerkt in strijd met deze privacyverklaring.

WAAR KAN IK TERECHT MET EEN VRAAG OF KLACHT?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via hr@enactusutrecht.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via hr@enactusutrecht.nl. Vrijwilligers en partners van Enactus Utrecht  kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Enactus Utrecht  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document

DISCLAIMER

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel Enactus Utrecht  probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt Enactus Utrecht  expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.