Naast zeven startende sociale ondernemingen, heeft Enactus Utrecht sinds dit studiejaar ook een Denktank. Innovatie is voor sociale ondernemingen essentieel, en als Enactus Utrecht willen wij dan ook blijven innoveren. De Denktank bestaat uit vijf gemotiveerde studenten, en wordt vanuit het bestuur door Stephanie begeleidt. De studenten hebben veel kennis van thema’s als duurzaamheid, schaalbaarheid en impact. Daarnaast kennen zij de organisatie Enactus en kijken zij ook naar andere team van Enactus, niet alleen binnen Nederland maar wereldwijd. Zij zien kansen en zetten deze om in acties. De Denktank zorgt op drie manieren voor innovatie binnen Enactus Utrecht:

  • Brainstormsessies met de huidige projecten van Enactus Utrecht over de innovatie binnen het project,
  • Nadenken over nieuwe ideeën voor sociale ondernemingen, waarbij ingespeeld kan worden op sociale en duurzame behoeften in de omgeving van Utrecht,
  • Uitwerking van een nieuw project waarvan momenteel een pilot gedraaid wordt.

daan niels mart floris jer

 

De Denktank