Na vier mooie jaren heeft SoSjaal in overleg met het haar doelgroep, partners en het bestuur besloten om het project af te ronden. SoSjaal werd in 2012 opgericht rondom een zestal Bhutanese vluchtelingenvrouwen uit de Bilt. Studenten van Enactus Utrecht ontdekten destijds de breikwaliteiten van deze vrouwen en zagen de kans om dit in te zetten ter bevordering van hun integratieproces in Nederland.

Middels georganiseerde breibijeenkomsten kwamen de vrouwen in contact met Nederlandse geïnteresseerden. De Bhutanese en Nederlandse cultuur kwam bij elkaar, er werd geoefend met de Nederlandse taal en contacten werden gelegd. Tegelijkertijd werd de productlijn in de loop van de jaren gestandaardiseerd en de afzet vergroot. Na de productie van gebreide sjaals en telefoon-of tablethoesjes werd in samenwerking met Bonthuishouden een babysloflijn geïntroduceerd. Deze van duurzame wol gebreide babyslofjes werden in zes winkels in Utrecht verkocht. De inkomsten gingen vervolgens gedeeltelijk weer terug naar de vrouwen. Naast de sociale impact die gemaakt werd door de stimulatie van het integratieproces werd er zo ook financiële impact gemaakt op de doelgroep. Een project om trots op te zijn: SoSjaal werd dan ook meermaals gepresenteerd op de Nationale Competitie en World Cup van Enactus.

Afgelopen jaar bleek dat de doelen van SoSjaal behaald zijn. De Bhutanese vrouwen weten hun weg te vinden in de Bilt, spreken de Nederlandse taal veel beter en hebben nieuwe contacten opgedaan. De behoefte naar een project als SoSjaal was er dan ook niet meer en in overleg met de vrouwen is besloten om dit jaar af te ronden. Natuurlijk zijn de mogelijkheden tot een doorstart onderzocht, maar uiteindelijk is besloten om SoSjaal als geheel af te ronden om zo ruimte te maken binnen Enactus Utrecht voor nieuwe innovatieve ondernemingen. Alle dank gaat uit naar servicecentrum MENS de Bilt, Bonthuishouden, Steunpunt Vluchtelingen de Bilt, maar bovenal alle Enactus-leden die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor SoSjaal!

SoSjaal rond na vier mooie jaren af