KlikStart zou KlikStart niet zijn als we niet veel te hard van stapel zouden lopen. De nieuwe teamleden zijn nog amper ingewerkt en er vliegen al allerlei innovatieve ideeën over de tafel, er worden doelen gesteld en flyers gemaakt voor het promoten van onze nieuwe cursussen (waarvoor dank aan het marketingteam dat ons geweldig heeft ondersteund!). Deze week gaan de eerste cursussen van start. Hier voorafgaand zijn er sollicitatierondes gehouden onder ROC studenten; er is per cursus een vrijwilliger nodig die als schakel fungeert tussen KlikStart, de ouderen en de ROC studenten; het lesmateriaal moet worden geüpdatet ; de locaties moeten geregeld worden enzovoort enzovoort.. Gelukkig zijn alle teamleden ondanks fiks tijdtekort (vanwege beginnende masters en/of stage) allemaal even bereid om zaken op te pakken en keihard te werken!

Een van onze doelen voor dit jaar is het opschalen naar nieuwe locaties en het onder de aandacht brengen van eenzame ouderen die het lastig vinden mee te komen in de online wereld van nu. De eerste grote sprong in de goede richting is gezet! Er is een artikel over KlikStart verschenen in Stadsblad Utrecht (neem een kijkje op onze facebook voor de link) en het lijkt alsof alle enthousiaste oudjes dit hebben gezien en hun vrienden en vriendinnen hebben opgetrommeld om zich allemaal aan te melden. Binnen no time zaten er twee tablet- en drie laptopcursussen helemaal vol! En dat niet alleen, de aanmeldingen blijven binnen stromen en er wordt daarom druk gewerkt aan de mogelijkheid tot het opzetten van een derde tabletcursus om zodoende zo veel mogelijk ouderen blij te kunnen maken.

Teamupdate: KlikStart