“Start by doing what is necessary, then do what is possible; suddenly you are doing the impossible” – Fransiscus van Assisi

Dit jaar is Enactus Utrecht gestart met een nieuw project, onder de voorlopige naam MatchWork. Wij zijn als nieuw team met veel ambitie gestart om een nieuwe onderneming te beginnen waarin een, voor Enactus Utrecht, nieuwe doelgroep centraal zal staan: jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij Enactus-leden zien in de huidige maatschappij kansen voor een meer sociale, ondernemende en duurzamere maatschappij. Wij hebben een nieuwe kans gespot en willen deze kans omzetten in een sociale onderneming. ‘Not because we can, but because it’s necessary’. We zien dat een grote groep ongeschoolde jongeren, die nu tussen wal en schip vallen, graag aan het werk willen. Maar daarvoor is eerst werkervaring nodig. Ziedaar de vicieuze cirkel. Wij zien in deze jongeren potentie en willen deze jongeren een helpende hand bieden. Zo proberen we ze aan de juiste werkplek en werkgever te koppelen.

Maar hoe begin je nu een sociale onderneming? Waar liggen je kwaliteiten, waar liggen je zwaktes? Wie zijn potentiële partners en wie zijn onze concurrenten? Hoe maak je van een idee een concreet concept? En hoe werk je je door de stapel van plannen heen die je kunt schrijven? Een businessplan, marketingplan en acquisitieplan: maar hoe dan?

Dat zijn de onderwerpen waar wij ons op hebben gestort en vanaf september mee bezig zijn geweest. Gelukkig kunnen we zeggen dat het goed vorm begint te krijgen. ‘What seemed impossible, seems possible’. Door de volle inzet van al onze ambitieuze teamleden hebben wij het voor elkaar gekregen in enkele dagen ons idee om te zetten in een projectplan én ons hiermee in te schrijven voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs. Het vergde alle inzet van onze teamleden, maar we hebben het geflikt! Nu kijkt onze blik alweer verder en we stellen ons weer nieuwe doelen: zo wordt er hard gewerkt aan het behoefteonderzoek, verdienmodel en marketingplan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in de volgende teamupdate kunnen mededelen dat er, met of zonder winst van de K.F. Hein Stimuleringsprijs, een nieuwe succesvolle onderneming is opgezet!

Talking about impossible!

Teamupdate: MatchWork