IMG_0252 2

De missie van Enactus is studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders

Enactus Utrecht is dé studentenorganisatie voor sociaal en duurzaam ondernemerschap in Utrecht en wordt parttime bestuurd door zes studenten. Onze leden zien uitdagingen in maatschappelijke problemen en zetten ondernemerschap in om deze aan te pakken, zodat een betere en duurzame wereld mogelijk wordt gemaakt. Daarmee werkt Enactus mee aan de Sustainable Development Goals. De leden worden ondersteund door het bestuur, Utrechtse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Enactus Utrecht is onderdeel van een internationaal netwerk met ruim 1700 teams en 4200 ondernemingen, verspreid over 36 landen.

Op dit moment telt Enactus Utrecht vier ondernemingen, een Denktank, een Academy en een Raad van Advies. Daarnaast zijn er continu ideeën voor nieuwe ondernemingen.

Enactus Utrecht hecht veel waarde aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar leden. Daarom organiseert zij door het jaar heen verschillende evenementen, workshops en trainingen. Tot slot vormt Enactus een hecht (alumni) netwerk, waar vriendschappen voor het leven worden gesloten.

Bij Enactus Utrecht werken studenten aan sociale, economische en ecologische problemen in Utrecht door middel van sociaal ondernemerschap

Het bestuur

Onne Sijbrandij
Voorzitter
   

Sasha Smeets
Vice-voorzitter & Penningmeester
 
  

Wouter Verberne
Externe relaties & Acquisitie
  
 

Sander Bos
Evenementen & Ondernemingen
 
 

Louise Terpstra
HR-Manager
  
 

Sanne Peters
Marketing Manager
  
 

Enactus studenten

Enactus Utrecht telt momenteel 41 leden. Zij besteden vrijwillig 8-10 uur per week aan Enactus en zijn minimaal een jaar lid. Enactus studenten zetten zich in voor een al langer lopende sociale onderneming of richten in de Denktank een eigen nieuwe onderneming op. De projectteams werken volledig zelfstandig, maar krijgen begeleiding vanuit het bestuur, alumni en partners uit het bedrijfsleven. Zo krijgen studenten de kans zich te ontwikkelen binnen het ondernemerschap en nieuwe praktische vaardigheden aan te leren binnen hun functie.

Daarnaast kent Enactus Utrecht een Academy, welke bestaat uit een team studenten dat verantwoordelijk is voor de kennisopbouw van alle leden. Zij verzorgen twee keer per jaar een reeks van vier workshops waarin de theorie van sociaal ondernemerschap wordt behandeld. Als laatste is er elk jaar een nieuw presentatieteam dat Enactus Utrecht mag vertegenwoordigen tijdens de Nationale Competitie en tot zo ver ook op de World Cup.

Geschiedenis Enactus Utrecht

In 2005 werd SIFE Utrecht opgericht, als eerste Nederlandse team binnen een groot internationaal netwerk van sociaal ondernemende studenten. 5 jaar later veranderde deze organisatie van naam en staat sindsdien bekend als Enactus. Binnen Enactus worden studenten gemotiveerd en begeleid om door middel van ondernemende actie impact te maken op hun directe omgeving en mensen te empoweren.

Over de jaren heen heeft Enactus Utrecht zich ontwikkeld van een klein team studenten, naar een groot netwerk aan leden, alumni, en partners, die zich samen inzetten voor de missie en visie van Enactus. Verschillende ondernemingen hebben de revue gepasseerd en inmiddels hebben zelfs de eerste exits plaatsgevonden, waarbij een Enactus onderneming zo succesvol is gebleken dat zij uiteindelijk zelfstandig is geworden.

Meer informatie?