Toekies

Toekies is in 2016 opgericht, omdat de noodzaak werd herkend voor aandacht voor kind-vluchtelingen. Mondiale belangstelling voor vluchtelingen is recentelijk groot, maar niet voor kinderen in het bijzonder. Als reactie hierop werd gezocht naar een manier om deze kinderen positief bij de maatschappij te betrekken. Met nadruk op hun ontwikkeling en integratie in Nederland ontstond Toekies. Toekies wil verzekeren dat kinderen op een veilige en creatieve manier met hun dromen aan de slag kunnen gaan.

Toekies wil voor iedereen die iets wil betekenen voor kind-vluchtelingen, de drempel om daadwerkelijk te helpen te verkleinen. Ze willen een merk neerzetten dat draait om inclusie.

Dit doen zij door het maken en verkopen van gecertificeerd duurzame T-shirts geïnspireerd door de toekomstdromen van deze kinderen. Voor deze toekomstdromen heeft het team een tekenmiddag georganiseerd op een Taalschool in Houten. Ongeveer 60 kinderen hebben meegedaan met deze creatieve middag. De opbrengst van deze shirts wordt geherinvesteerd in de kinderen, in de vorm van educatieve materialen en evenementen. Beroepen snuffeldagen en een zomer-taal-kamp is wat Toekies wil realiseren!